Övervåning
FörrådKlädkammare
Bottenvåning
Källare
Källare
Övrigt
 
Vårt hus är en salsbyggnad med karolinsk planlösning ... läs mer

lördag, augusti 30, 2008

Renoveringen av föräldrasovrummet

Det som skulle bli till föräldrasovrummet på övervåningen var från början ett mindre sovrum samt en angränsande alkov. Den del som skulle bli till badrum var i smalaste laget och dessutom med snedtak, så för att kunna rymma dusch och toalett valde vi att plocka ner stockväggen mellan rummen och bygga upp en ny reglad vägg en bit in i sovrummet.


Stockväggen in till badrumsdelen friläggs.

Jag var osäker på om väggen var bärande och anlitade experthjälp för att vara säker på att jag skulle kunna plocka ner den. Konstruktionen av huset är dock så att de bärande väggarna går tvärs över huset mellan långsidorna. Jag behöll ändå två stockvarv längst upp för att badrumstaket ändå skulle sänkas till denna nivå.


Den gamla väggen är nästan borta.

Det gällde att göra saker i rätt ordning. Vi ville använda duschen så länge som möjligt på övervåningen. Elementen skulle vi även vilja ha värme på. Om man ser i nedanstående bild så gick elementrören mellan det som skulle bli de två nya rummen. Rören plockades sedan bort och den vattenburna golvvärmen installerades ungefär samtidigt i badrummet och i sovrummet.


Elementrören frilagda.

Stockväggen mot alkoven skulle även bort för att göra rummet mera rymligt och när tapeterna var borttagna så upptäckte vi att det hade suttit en bredare dörröppning i denna vägg så vi tror att alkoven tidigare var indelad i två mindre kammare.


Stockväggen in till den tidigare alkoven.

Med en eldriven motorsåg sågade jag sedan bort väggen. I mitten av väggen mot alkoven var det fastspikat ett långt stålband i varje stock från tak till golv. Detta var förankrat uppe på kallvinden och hade som uppgift att "lyfta" väggen från golvet. Väggens placering är ungefär i mitten på taket i matsalen så detta band var till för att inte belasta taket för mycket. För att vara på den säkra sidan så förankrade jag nya stålband på varje sida om stocköppningen.


Väggen in till alkoven riven.

När allt rivningsarbete var gjort var det dags att bygga upp rummet igen. Golvet i den tidigare alkoven var av gran och golvet i det tidigare sovrummet var av furu. Detta hyvlades ned från 35 till 25 mm och innebar att det blev en mängd extra reglar under golvet (golvåsarna ligger på ca en meters mellanrum). I golvet går det även en mängd elrör för både sovrummet och rummen på bottenvåningen skulle få ny el. Vattenburen golvvärme installerades sedan med golvvärmeplåt på glespanel. Gran- och furuplanken varierades när det lades tillbaka.


Mycket sågspån att gräva...

Den "stora" sovrumsdörren som tidigare användes som garderobsdörr från vardagsrummet frilades. Asbeströren för ventilationen ner till matsalen togs bort.


Garderoben borttagen och sovrummets nya sovrumsdörr frilagd.

Av stockarna från väggen in till alkoven så sparades ca 4 cm av båda sidorna. Dessa användes sedan för att "klä" den nya väggen mot badrummet. En lodrät avskiljare sattes in för att längden på stockmaterialet inte räckte hela vägen. Det blev ett riktigt pusslande med det täckte väggen till slut. Mittenpartiet på stockarna har jag använt till matsalsbordet på bottenvåningen.


Den nya stockväggen in till badrummet.

Väggen mot fönstret blev upprätad. Det gjordes bl.a. för att den nya elen till fönsterbelysningen skulle dras, och dels för att längden på stockarna inte räckte. Inga andra väggar i huset kommer att bli upprätade och denna vägg är den enda som får ett infällt lamputtag för fönsterbelysningen.


Tidigare väggen lutade tolv cm från golv till tak.

Alkovens tidigare ingång blockerades och en motsvarande gå-in-garderob som redan fanns på andra sidan byggdes upp.


Nya garderoben är byggd.

När öppningen in till alkoven skulle fixas till så blev det en hel del arbete och försök med att få till önskat utseende.


Arbetet med öppningen ska påbörjas.

Vi valde att bygga en s.k. pilaster (kolonnmässigt formad väggpelare) på vardera sidan om öppningen.


Lister runt stocköppningen limmas och spikas.

Hur det färdiga sovrummet blev kan man se här.


Renoveringsplaner för salen

Salen ligger centralt placerad mot baksidan av huset. Från salen når man matsalen till väster och biblioteket till höger. Parkettgolvet är i jättebra skick men i övrigt kommer salen att få sig en rejäl "ansiktslyftning". Med bröstpanel, väggspeglar upp till taket och speciella dörröverstycken. Runt taket är det samma sorts tredelade taklist som i matsalen, biblioteket och arbetsrummet på bottenvåningen.


Fönsterväggen.

Mellan de båda fönsterna kommer det att bli en utgång till en punschveranda. Dubbeldörrarna ska se ut som ett tredje fönster. I nedanstående bild har jag lekt med ett dataprogram för att få en bild över hur det kan komma att se ut i framtiden.


Så småningom...

I öppna spisen har vi nu satt in en värmekassett.


Öppna spisen och matsalsdörren.

Flygeln fanns i salen när vi var och tittade på huset och bestämde oss ganska snabbt för att köpa den av prästen som bodde här tidigare. Ett köp vi inte har ångrat.


Flygeln och dörren mot hallen.

Jag har en liten skissbok som används flitigt när det ska planeras. Tyvärr blir det inte så bra kvalité när man skannar in bilderna. Här är lite idéer på dörröverstycken och hörnen på väggspeglarna.


Lite skisser.

Kanske tydligare att förstå det jag ritat på väggarna...


Lite mer skisser...

I mitten på varje överstycke ska det finnas någon form av platta där det ska målas några diskreta symboler. Exempelvis: Hatt och käpp ovanför halldörren. Tallrik och bestick ovanför matsalsdörren och böcker ovanför biblioteksdörren.

Renoveringsplaner

 • Ny el.
 • Bröstpanel, väggspeglar, dörröverstycken.
 • Dörrar till punschverandan.
 • Nya golvsocklar.
 • Målning och tapetsering.

Renoveringplaner för tvättrummet

Jag ser inte fram emot färgskrapandet i tvättrummet men det måste göras. Den gröna plastfärgen som använts i källartrappen var även använd på väggarna i detta rum. Jag tror nog att det blir till att putsa om samtliga väggar sedan färgen är skrapad. Möblemanget som syns i nedanstående bilder fanns där när vi flyttade in. Vi kommer att göra en radikal förändring i detta rum med bl.a tvättmaskin och torktumlare i bättre arbetshöjd. Funderar på att mura upp stöd för bänkskivor mm.


Tvättrummet. Bilden tagen med ryggen mot torkrummet.

I bilden nedan ser man hur plastfärgen mot ytterväggen har bubblat ut. Anledningen till detta var (förutom färgvalet) mest att den tidigare oskyddade trappnedgången gick utanför denna vägg. Att göra en överbyggnad öven den yttre källartrappen var bland det första som gjordes efter det att vi hade flyttat in. Väggen på detta ställe är nu totalt renskrapad.Fastmonterat tvättfat.

Vissa avloppsrör och vattenrör ska dras om. Samtliga avloppsrör från köket ovanför detta rum ska istället för att gå efter väggen och ner i källargolvet placeras i köksgolvet och anslutas till huvudavloppsstammen. Vi har velat göra om detta rum ganska snart men det mesta av renoveringen måste vänta tills efter köket är gjort.

Renoveringsplaner

 • Skrapa och putsa väggarna.
 • Plocka bort avloppsrör från köket.
 • Dra om vissa vattenrör.
 • Mura upp vissa inredningsdetaljer.
 • Vattenburen golvvärme.
 • Ny golvbeklädnad.
 • Målning.

Renoveringsplaner för torkrummet

I det nuvarande torkrummet har vi planer på att bygga bastu och duschmöjlighet. Det finns en avloppsbrunn i mitten av rummet men den kan jag bli tvungen att flyttas. Samtliga golv i källaren kommer att få vattenburen golvvärme under klinkers. Detta innebär även isolering och höjning av samtliga golv.


Bilden tagen från dörren in till tvättrummet.


Källardörren och dörren in till tvättrummet.

Renoveringsplaner

 • Laga putsen närmast dörren.
 • Bastu/relax.
 • Vattenburen golvvärme.
 • Ny golvbeläggning.
 • Målning.

Renoveringsplaner för mellanrummet

Vi har gett namn åt de flesta rum så att det är enklare att dokumentera. Detta rum som ligger mellan övriga rum i källaren har vi valt att kalla för "mellanrummet". I detta rum kommer huvudavloppsstammen ner från övervåningen och i golvet finns det en renslucka där övriga avloppsrör i källargolvet är anslutna. Målet är att bli av med en del rör som går från köket och längs vissa väggar i källaren och ner i källargolvet.

Genom väggen längst ner i hörnet på bilden nedan kommer de islolerad kulvertslangarna för golvvärmen och vattnet i verkstaden. Jag har även murat om delar av väggen och målat den. En ny vattenutkastare är även monterad (de gamla rören som går ut genom väggen nedan är utbytta).


Mot fönsterväggen.

I hörnet mellan dörrarna i bilden nedan syns avloppsröret från den ena diskbänken vid spisen i köket. När köket görs om kommer jag att plocka bort detta rör och istället låta avloppet gå i köksgolvet och anslutas till huvudavloppsstammen.


Rakt fram är pannrummet och till vänster i bilden är tvättrummet.

Ett uttag för centraldammsugaren (från hallen på bottenvåningen) kommer att placeras i detta rum. Nu används rummet som förvaring och brukar även hålla till här om jag målar vissa saker.

Renoveringsplaner

 • Dra vattenledningsrör för anslutningen till verkstad.
 • Avloppsstammen från köket ska bort.
 • Vattenburen golvvärme.
 • Ny golvbeklädnad.
 • Uttag för centraldammsugaren.
 • Målning.

torsdag, augusti 28, 2008

Jordvärmeinstallationen

Sommaren 2002 grävde vi ner 600 meter kollektorslang för ytjordvärme i två slingor på tomten. På nedanstående ritning över tomten som är på ca. 4.600 m2 ser man att slingorna upptar nästan hela baksidan.


Ritning över kollektorslingorna.

Vi använde en kedjegrävare som gjorde ett en meters djupt och väldigt smalt spår i marken. Efter ungefär fem meter så körde den på en rejäl sten som tog väldigt lång tid att gräva upp. Jag hann tänka att det kommer att ta veckor att få ner slangen men detta var den enda stenen vi hittade. Det var en gammal grundsten som någon hade grävt ner för länge sedan. Efter det inledande missödet var det bara fin jordmark.


Vy från balkongen.

Vi lyckade runda alla buskar och träd så det blev minimal åverkan på tomten. Vi har inte planterat nytt gräs utan det angränsande gräset spred sig ganska snabbt och täckte spåren. På något ställe har vi dock varit tvungna att fylla på med lite extra jord.


Grävning runt den tidigare björkdungen (björkarna är nu fällda).

Borrade fyra stycken hål i väggen in till pannrummet och murade in plaströr som kollektorslangen gick in genom. Slangarna är islolerade där de går närmare än en meter ifrån varandra. Avslutade genom att spruta polyuretanskum runt slangarna närmast väggen.


Genom källarväggen in till pannrummet.

Minskade vår årsförbrukning från första årets 41000 kWh till 19500 kWh året efter.
Hela investeringen är med andra ord nu intjänad.

Före-bilder på pannrummet

När vi flyttade in användes en el-kassett för uppvärmning. Det stod även en gammal kombipanna för olja/ved i pannrummet.Två stycken stora plastdunkar fyllde nästan en tredjedel av rummet. Ut genom väggen till baksidan gick några påfyllningsrör.Planerna var att rensa rummet så mycket som möjligt. Lägga in ett klinkergolv med golvvärme samt fixa till väggarna och taket.

Hur det ser ut nu kan man se här!

Renoveringsplaner för matkällaren

Direkt till höger när man kommer ner för källartrappen finns det en matkällare med dubbla dörrar. Matkällaren är inte uppvärmd och håller en rätt så kall temperatur året om.


Dörren in till matkällaren.

Den är inredd med lite hyllor runt väggarna till höger om dörren. Från taket kommer avloppsstammen från lilla toaletten.


En av hyllväggarna.

När vi flyttade in fanns det inte några eluttag i rummet men det sattes in ganska omgående för att kunna ställa dit en extra frysbox.

Renoveringsplaner

 • Golvet ska åtgärdas i samband med resten av källaren. Här blir det dock ingen golvvärme.
 • En rörelsevakt ska installeras för automatisk tändning av belysningen.
 • Avloppsstammen måste nog dras om då lill-toan renoveras.

onsdag, augusti 27, 2008

Renoveringsplaner för källartrappen

En grön plastfärg hade använts på väggarna ner till källaren och även under trappstegen i taket. Den ska skrapas bort och väggarna ska sedan putsas till. Bakom masoniten till höger i bilden nedan hade vi tur att hitta gammal pärlspont och den är nu framtagen och restaurerad.


Källartrappen.

Överst i källartrappsutrymmet hängde en grön hylla som också har blivit "tillfixad".


Gröna hyllan och mer masonitväggar.

Med plastfärg på källarväggar blir det som i nedanstående bild. Bubblor och lossad puts. Hela väggen under källartrappen är nu skrapad, putsad och målad.


Gamla elcentralen under källartrappen.

Renoveringsplaner

 • All grön färg ska skrapas.
 • Putsning och målning.

Renoveringsplaner för gästrummet

På gästrummet finns tyvärr inte så mycket inflyttningsbilder. Det har dock inte hänt så mycket i rummet annat än att halva linoleummattan är borta och trägolvet (5 cm tjockt, 18 cm breda plank) på den delen togs upp för att blockera elementrören in till alkoven. Detta rum är ett av de äldre med väldigt fint locktak. Man kommer in i rummet till vänster i bilden nedan.


Garderobsväggen.

Innan vi flyttade in hade en vattenskada åtgärdats i det lilla utrymmet som syns i bilden ovan. Det hade tidigare suttit ett handfat där. Nu har vi detta som datorplats. Garderobsdelen har gula tapeter medan resten av rummet har fina ljusgröna medaljongtapeter.


Vi gillar tapeterna. Tror dock inte att de går att rädda.

Renoveringsplaner

 • Ny el.
 • Nya golvsocklar.
 • Taket ska fräschas till.
 • Målning.
 • Garderoberna ska fixas till.
 • Vi har pratat om golvvärme även här.
  Ev. behåller vi ändå elementet (enda på denna slinga).
 • Vi har även diskuterat om att kunna dela upp denna del i två rum.
  Flytta ut vägg från klädkammare/förråd.

Renoveringsplaner för biblioteket

Inflyttningsbilderna från det blivande biblioteket är tagna från dörröppningen in till salen. Runt hela rummet från golvet och upp till fönsterbrädan ska det tillverkas bröstpanel (väggpanel med speglar). På båda sidorna om det ensamma fönstret rakt fram i bilderna nedan ska det tillverkas platsbyggda bokhyllor från golv till tak med spröjsade glasdörrar och vinklade väggar mot fönstret. Fönsternischen mellan dessa kommer att få en inbyggd sittplats.


Till vänster i bilden syns fönsterna mot baksidan.


Till höger i bilden är dörren in till arbetsrummet.

Renoveringsplaner

 • Ny el.
 • Bröstpanel.
 • Nya golvsocklar.
 • Platsbyggda vitrinskåp.
 • Målning, tapetsering

Före-bilder på matsalen

Matsalen renoverades som första rum på bottenvåningen. Det som gjordes var följande:

 • Ny el.
 • Förstärkta hörn och skivskarvar. Spackling.
 • Målning tak, taklister, fönster, dörrfoder, elementrör.
 • Golvsocklar byttes ut mot egentillverkade efter gammal förlaga.
 • Tapetsering


Fönsterväggen mot baksidan av huset.

Matsalen, salen och biblioteket ligger i fil. Samtliga rum har parkettgolv i bra skick.


Dörren mot salen.

Murstocken är bakom väggen i ovanstående bild och vi har haft planer på att mura upp en kakelugn på denna plats.Dörren mot köket.

Hur matsalen ser ut nu kan man se här!

Fortsatta renoveringsplaner
 • Få bort elementrören som nu är pluggade och går till övervåningen.
 • Eventuellt bröstpanel (som sal, bibliotek)
 • Omtapetsering

tisdag, augusti 26, 2008

Renoveringsplaner för hallen

Hallen har en hemsk heltäckningsmatta som ska bort. Trappan ska öppnas upp med synliga trappsteg med profilerad list längst ut. Trappräckets "pinnar" ska bli svarvade.


Trappen upp till övervåningen, källartrappsdörren och den tidigare dörren in till köket.

Dörren in till köket var tidigare täckt med masonit och var en gammal spegeldörr med nio glasrutor som nu sitter in till badrummet på övervåningen. Dörröppningen till köket ska breddas och ett överljus ovanför öppningen ska dit.


Dörren öppen in till köket.

Garderoben i nedanstående bild var en av totalt två stycken på hela bottenvåningen. I arbetsrummet har vi nu nya garderober och denna garderob kommer senare att få en inbyggd mathiss från köket upp till övre hallen. Den kommer även att innehålla enheten för centraldammsugaren. En till garderob byggs upp intill den befintliga. Den gamla garderobsdörren med karm från rummet som blev föräldrasovrum är sparad.


Garderoben i hallen.

Åt höger i hallen är dörrarna in till arbetsrummet (barnens nuvarande lekrum) och till den lilla toaletten.


Dörren in till arbetsrummet.

Rakt fram (när man står med ryggen mot farstun) är dörren in till salen. Här har vi haft planer på att sätta in större saldörrar (dubbla). Även en skjutdörr har varit på idébordet.


Dörren in till salen.

Renoveringplaner

 • Vattenburen golvvärme.
 • Ny el.
 • Fixa till garderoben för mathiss och centraldammsugare.
 • Rör för centraldammsugaren och även ip-kablar ska i golvet bort mot arbetsrummet och till övervåningen.
 • Nya golvplank. Oljat furugolv?
 • Trappan ska fixas till... Ett förslag: • Fönster från trappan in till farstun.
 • Bredda dörröppningen till köket samt överljus.
 • Nya dörrfoder och golvsocklar.
 • Målning och tapetsering

Renoveringsplaner för trappan

Trappan mellan bottenvåningen och övervåningen ska få ett lite öppnare och ljusare intryck. I och med att elen är utbytt så har den nu fått lamputtag ovanför fönstret, under det utskjutande golvet längst ner och på väggen i hörnet längst upp. Den runda ledstången på väggen ska vi behålla. Räcket får lite svarvade pelare.


Trappan.

Här är lite idéer vi funderar på...


Så småningom kanske...

Renoverinsplaner

 • Trappstegen ska öppnas upp mot hallen så vagnsstycket måste göras om och växlas av.
 • Trappräcket vill vi ska vara svarvat.
 • Fönsterväggen funderar vi på att sätta väggspeglar på.
 • Vi har även planer på att sätta ett fönster in till farstun (ungefär där den runda tavlan sitter i ovanstående bild).
 • Vi tror även att det blir målade trappsteg i slutändan.