Övervåning
FörrådKlädkammare
Bottenvåning
Källare
Källare
Övrigt
 
Vårt hus är en salsbyggnad med karolinsk planlösning ... läs mer

onsdag, juli 23, 2008

Gamla dokument

Vid en vindsröjning av gårdshuset kom denna skrivelse fram, dold av sågspån i åratal. Skrivelsen, eller avskriften är förmodligen från mitten av 1800-talet eftersom den var en del av en avsevärd mängd skrifter där den äldsta är från 1734.Skriften är med stavning enligt gammalsvenska men återges här med något vanligare stavning (tack till mina föräldrar).

Beprövat medel mot Stenpassion


Uti en brännvinspanna om 50-60 kannors rymd, lägges 20 kannor brännvin och 5 kannor vatten. Sedan detta blivit uppvärmt fylles pannan med Myrstack till ungefär en tunnas rymd. Detta destilleras och sedan fördropparna till ungefär en kvarting blivit avtagen och undansattes tages fem, högst sex kannor Sprit, alternativt, som Brännvinet varit mer eller mindre starkt. Vill man sedan uppblanda denna Sprit, så att den blir smakligare att förtära och lagom stark att supa, så sker det efter behag och smak, men eljest nyttjas medlet, nämligen Spriten helt enkelt så att man tager 2 a 3 matskedar eller en vanlig liten sup och blandar den uti ett dricksglas friskt vatten som sedemera på morgonen och fastande mage, utdrickes ut i en eller flera portioner. Dock förtäres ingenting förrän efter 2 timmar så vida man ej vill dricka något friskt vatten, för att dämpa elak smak om drycken förefaller motbjudande. Under brukande av detta medel, varmed fortfares alla morgnar till plågan upphört, intages ingen annan diet än den, som Stenpatienter tåla sig angelägen i mat och dryck.

Detta myrbrännvin har den egenskapen att upplösa stenen, så att den, fin som sand eller smått grus, medföljer utan plåga. Om man lägger framfödda stenar uti Brännvinet, finner man ett sådant resultat, om inte stenen är av högst ovanlig art.

Vid hämtning av myrstacken bör observeras, att först undanskrapa den barr, varmed myrstackens yta är betäckt, och sedan skyndar man att ösa i en säck hela myrstacken ända ner till botten, med myror och allt, innan myrorna hinner undanflykta. Vad som av myrstacken anses särdeles väsentligt är den Kåda eller Mastix som däruti finnes. Bäst är att föredraga destilleringen om hösten, då myrorna samlat deras vinterförråd, men också kan destilleringen ske, vilken årstid som helst, utan att man observerat mindre god verkan av medlet.

Ordförklaring:
Stenpassion: Njursten (Gallsten)
Kanna: 2,617 liter
Tunna: Varierande rymdmått för olika varor från 1,26 hl. till 1,65 hl. beroende på våta varor eller fast mått eller struket mått.Mina föräldrar har varit väldigt behjälpliga när det gäller att sortera och leta årtal mm. Vissa dokument är skrivna med så liten stil att man måste ha förstoringsglas för att kunna läsa dem.


Några av de hundratals dokumenten.

Det är mestadels handskrivna predikningar och religösa texter, men det fanns även en del i tryckt text. Bl.a detta lilla häfte på 32 sidor som skrevs 1857 av doktor Magnus Huss (1807-1890) och var tänkt att skänkas till de "behövande".


Om Brännvinsbegäret och Brännvinssuperiet i Sverige.

Frimärken

Flera frimärken finns även med bland de brev och dokument vi hittat. Det första svenska frimärket gavs ut 1855 och var i fem valörer från 3 till 24 skilling banco. Det mest kända är "den gula treskillingen" poststämplat i Kopparberg 1857 och såldes 1998 i Köpenhamn för femton miljoner kronor (15.000.000 kr). Vi hade hoppats att dessa också skulle vara värda en förmögenhet men sådan tur har vi inte.


Fyra skilling banco, stämplad i Haparanda 1856.


Tolf öre, stämplad i Härnösand 1869.


Tre öre, stämplad i Uppsala 1877.

Det är väldigt roligt att göra sådana här fynd. Vi har hittat ungefär fem plastkassar proppfulla med dokument och varje gång jag är uppe på vinden så brukar jag hitta ytterligare några dokument.

Inga kommentarer: