Övervåning
Bottenvåning
Källare
Källare
Övrigt
 
Vårt hus är en salsbyggnad med karolinsk planlösning ... läs mer

tisdag, juli 01, 2008

Gering av taklist

Jag har tidigare skrivit om taklister som "snickras" på plats och tänkte här dokumentera förfaringssättet när jag fixar till geringar på några taklister. Vet inte vad metoden egentligen heter, men jag brukar säga att man snickrar till geringarna. I bildserien nedan är det först våran platsbyggda tv-skänk som får taklister fastsatta. Kan nämna att det är lite enklare att snickra till hålkäl men principen är till stor del densamma.

Fördelen att snickra till geringar är många. Framför allt är det nog det bästa sättet att fixa till ett hörn om både väggar och tak lutar. Man får även väldigt hållbara fogar och minimala springor.

Materiel
Kniv, bryne, penna, trälim, spik, dyckert, körnare, sticksåg el. lövsåg, geringssåg, Talmeter el. måttstock, hammare, hovtång, tvingar.

Alltid när jag börjar så går jag från vänster till höger (medsols) i ett rum. Det är enklare att snickra till geringarna då (om man är högerhänt). Väggen till vänster får först en helt rak list ditsatt från vägg till vägg. Den geras alltså inte. Hörnet kommer då att se ut ungefär som på bilden nedan där den vitmålade listen möter väggen (som är väggskåpet i detta fall). I underkanten av den befintliga listen sitter det en övermålad kuloledning som ser ut att tillhöra listen.

Listen som ska dit håller jag upp och drar sedan två pennstreck. Vid taket är det alltid ett lodrätt streck (1) och i nedrekanten är det ett vinklat streck (2) som ritas mot hörnet av väggen. Ett undantag är då taket är brutet för då ritas vinkeln i överkant. En regel man kan tänka på är att det vinklade strecket ska följa "vinkeln" på listen (i detta fall väggvinkeln). Dessa linjer är bara som stöd när man sedan ska såga och behöver inte mätas in. Man bör dock tänka på att listen efter kapning ska vara längre i anslutningen mot väggen än mot taket (så att man inte gör vinkeln på fel sida om det lodräta strecket).


Bild 1

Lägg sedan listen upp och ner i geringssågen och notera att klingan går in i överkanten (bakkanten) i en vinkel (2) och lämnar listen (framkanten) genom ett lodrätt snitt (1). Sågen är alltid inställd på 45 grader för ett 90 graders hörn. Det är nu viktigt att listen verkligen ligger an mot underdelen så att den inte lutar. Testa detta genom att hålla listen mot underdelen någon centimeter från bakstycket och för den sakta bakåt så att den får kontakt.


Bild 2

När snittet är lagt vänder man på listen. I bilderna nedan står ordet UPP för den del som kommer att ligga an mot taket. Den röda linjen är nästa sak att såga till och då använder jag en sticksåg. Snittet behöver inte vara exakt 90 grader utan kan med fördel vinklas lite inåt.


Bild 3

Denna sågning måste man vara försiktig med. Man får inte såga igenom framsidan utan man lämnar ungefär en millimeter. Därefter kan man ta fram kniven och skära bort allt fram till detta snitt. Behöver jag nämna att du måste ha en bra kniv och ha ett bryne till hands. Vid så gott som varje hörn så skärper jag till kniven.


Bild 4

I ovanstående bild är snittet frilagt. Notera att längden på snittet kan vara ganska långt. Ju längre desto bättre egentligen. Därefter skär man bort allt längs linje (1) så att det bara är kvar ca en millimeter vass kant längs hela linjen. Snittet (2) kommer att göras senare för att passa in mot den föregående listen. Har man en bra kniv (och bra belysning) kan man få kanten sylvass utan att skära för mycket så att linjen från framsidan blir förstörd.


Bild 5

Och så här kan det se ut på baksidan när allt är klart. Om taket eller väggen lutar så är det väldigt enkelt att göra efterjusteringar genom att snickra till listen ytterligare. Håll upp listen på plats och rita dit justeringar som behöver göras. Man kan även använda sticksågen till att göra ett visst grovsågande. 99% av sticksågandet gör jag med sticksågen upp och ner. Har man ingen sticksåg så rekommenderar jag en lövsåg för detta jobb. Geringssågen kan då användas som ett stöd när man sågar.


Bild 6

När jag var nöjd med detta hörn fortsatte jag till nästa hörn som ska runda en liten utsmyckning på väggskåpet. Om denna list hade suttit i taket av ett rum så hade jag kapat den andra änden av listen helt rak och snickrat till nästa list som skulle ha mött denna. Nu gerar jag även denna ände för att nästa listdel är bara en centimeter lång och det är för kort för att snickra till.


Bild 7

I ovanstående bild är linjen (1) den viktiga. Den delen måste jag lägga an mot bakstycket av geringssågen och följa för att längden ska bli korrekt. Någon regel för hur man ska komma ihåg på vilken sida om strecket man ska såga har jag inte. Somliga ritar dit ett kryss men jag brukar nog mest tänka "behåll strecket" eller "skär igenom strecket". Det lodräta pennstrecket (2) brukar jag alltid rita dit bara för att tydliggöra åt vilket håll snittet ska gå.


Bild 8

När listen blev färdigkapad passade den perfekt. Passformen är däremot inte så viktigt om man har för avsikt att måla listerna. Linoljekitt (eller spackel) döljer det mesta. Det kanske ser konstigt ut i bilden ovan men jag har ju faktiskt mött ett annat hörn och listen ska nu följa denna del utåt även om det bara är en centimeter.


Bild 9

Den extra centimetern av list sågade jag ut direkt med geringssågen. Märk väl att det är måttet vid (1) som ska sågas till så att man inte mäter tjockleken på den färdiga lilla listen (2) vilket då blir för kort. När jag hållit upp bitarna på plats för att kunna kapa till den tredje delen så limmande jag ihop alla delarna. När det gäller utvändiga hörn så limmar jag alltid dessa.


Bild 10

Jag brukar även sätta någon dyckert i förborrade hål i hörnen, men nu gick det bra att spänna ihop allt under tiden limmet torkade. Listerna är fastspikade med dyckert i nedrekanten. Jag kommer att undvika att spika fast listerna i taket eftersom jag är lite rädd om papptaket. Däremot kommer jag att trycka in linoljekitt om det blir någon springa, och sedan måla listerna med matt linoljefärg (samma som taket).


Bild 11

När första krönet var klart så började jag på andra sidan och gjorde på motsvarande sätt. Där fick jag snickra till geringen mot den befintliga taklisten från vänster vilket jag upplever som lite svårare. Mellan de två krönen satte jag sedan fast en längre list som snickrades till i båda ändarna. I bilden ovan är det markeringen vid (1) som är den viktiga eftersom denna kontrollerar längden mellan krönen. Efter att ha lagt snittet från baksidan och snickrat bort överflödet så sågade jag till listen från andra änden så att den måste tryckas fast och "spänns" på så sätt mellan krönen. Jag limmade sedan i hörnen och satte en dyckert på vardera sida uppe vid taket och snett in i de andra listerna.


Bild 12

Den längre listen mellan krönen har tidigare suttit på ett annat ställe och hade en lite annorlunda profil än de övriga som är nytillverkade, men skillnaden är minimal och kommer inte att synas när allt är klart. Däremot hade den en del fula spikhål men alla dessa och övriga småglipor fyller jag i med linoljekitt.

Viktigt att tänka på

Den snickrade listen kan med fördel fästas i den bakomvarande listen genom att förborra ett litet hål vid (1) och spika in en dyckert. Om listen också ska fästas i taket genom att spika i pilens riktning vid (2) så tänk på följande: Listen kommer att spricka om taket inte är stumt nog (själva överlappningen är för tunn). För att förhindra detta brukar jag trycka in ett stämjärn eller en kniv vid (3) och behåller den där tills dyckerten är inspikad med körnaren. Därefter tar jag bort mothållet och slår försiktigt på dyckerten de sista millimetrarna.


Bild 13

Gering vid brutet tak eller snedtak

Vid snickrandet av geringen vid ett snedtak så börjar jag alltid med att grovkapa den sneda taklisten som ska möta den vågräta listen på den kortare väggen. Den nedre änden av listen sågas i 45 graders vinkel och kommer senare att snickras till. Tänk bara på mantrat före sågningen: "Rakt streck mot taket, snett streck mot väggen". Efter det att listen är gerad lägger jag an den mot taket och ritar dit en linje (1) i underkanten fram till den andra väggen. Punkten där linjen möter väggen blir även riktlinjen (2) för underkanten på den vågräta listen. Notera i bilden nedan att den vågräta listen nästan ligger an med hela baksidan mot väggen.


Bild 14

Underifrån (som i bilden nedan) ser det dock ut som ett vanligt 90 graders hörn. Att taket lutar har alltså ingen betydelse för geringsvinkeln.


Bild 15

Beroende på hur hög den kortare väggen är så kan man behöva skära till baksidan på listen för att få den att ligga an ännu mer. Om väggen bara är ca en och en halv meter så måste man krypa för att se om det är något mellanrum eller inte, och man kan även fylla utrymmet med linoljekitt. Man kan också välja att tälja bort de delar som är rödmarkerade i nedanstående bilder.


Bild 16

Framför allt gäller detta när man ska fästa upp en hålkäl (se nästa bild). Då kan mellanrummet bli alltför stort beroende på taklutningen. Snittet kan man såga till med en kapsåg om man har tillgång till en sådan. Annars är det hyvel eller kniv som gäller. Om man ska sätta dit en dekorlist i nedrekanten (tredelad taklist) så är det extra viktigt att få till detta. Man kan prova sig fram till vilken lutning snittet ska få genom att hålla upp den vågräta listen mot väggen och måtta in mot den sneda listen som man fäster provisoriskt. Det är dock bättre att ta bort lite för mycket än för lite för att få listen riktigt "kloss" mot väggen i underkant.


Bild 17

Den vågräta listen fästs nu upp hel från vägg till vägg. Den geras alltså inte. Spika dock aldrig in spikarna helt förrän alla hörn är tillsnickrade. Jag använder för det mesta dyckert. Beroende på underlaget så kan man vara tvungen att använda längre spik och då brukar jag ta en tång och klippa bort två motstående sidor från spikskallen så att spiken mer ser ut som ett T. Det är då lättare att försänka den. Om den vågräta listen nu är uppsatt med underkanten i linje med pennstrecket som ritades från början så ska det inte vara något större problem att snickra färdigt den gerade listen och passa in den.


Bild 18

Om taket är brutet så gör jag alltid en mall med två mindre lister för att avgöra exakt hur vinkeln kommer att bli och vilket gradtal jag ska ställa in geringssågen på. När det är samma list som ska geras även i den övre änden måste man veta exakt var vinkeln och snittet hamnar. Detta kan vara lite beroende på hur taket är konstruerat. Jag markerar först med ett litet streck i taket där mallbitarna möts, och håller sedan upp listen för att markera motsvarande ställe på listen. Observera att den vågräta listen längs den korta väggen i detta läge måste vara ordentligt fastsatt för att det inte ska påverka längden av denna list. Alltid när en list ska följa vinkeln på taket så blir det vinklade snittet (1) även mot taket. Den delen läggs an mot bakstycket av geringssågen och det raka snittet (2) blir där klingan skär igenom listen mot underdelen av geringssågen.

Skarvning av list

Är det en längre sträcka så kan man även behöva skarva listen. Detta gör jag genom ett rakt snitt genom listen och limmar sedan ändarna. Det finns även de som föredrar ett snitt i en vinkel som gör att limmet får en större yta, men jag ser hellre till att göra den totala listen något för lång så att man får pressa in delarna mot väggen och får samtidigt en press ut mot varje hörn. Observera att om du har för avsikt att skarva en list så bör du se till att såga ett rakt snitt före du fäster upp listen och innan du har passat ihop hörnet. Änden som ursprungligen gjordes före du tog virket från brädgården och som gjordes innan virket torkade duger inte. Jag brukar åtminstone ta bort en decimeter från alla ändar pga sprickbildningar. Kontrollera även att ändarna passar ihop någorlunda. De två listerna kan vara ganska olika i bredd. Försök även att få skarven att hamna på en väggregel eller takregel om sådana finns för att kunna spika ihop den ordentligt.

Avslutningar

Att avsluta en list på ett snyggt sätt kan man behöva göra vid exempelvis en trappa eller då väggen möter ett högre tak. Nedanstående bilder visar två exempel vid våran trappa till övervåningen. Man brukar kalla detta att "förkroppa" listen.


Bild 19

Taklisterna i bilderna är bara gerade 45 grader (ej tillsnickrade) eftersom det bara är utåtgående hörn. Ovanstående med två geringar (hörn) och nedanstående med en gering. Notera i ovanstående bild: Om det hade varit en bredare taklist så hade listen inte fått plats med att fortsätta runt hörnet och sedan tillbaka. Jag hade då varit tvungen att avsluta med bara en gering precis innan hörnet och in i väggen precis som i nedanstående bild.


Bild 20

Som en extra "avslutning" kan jag nämna att jag spenderade två kvällar med att sätta taklister i tre rum och kök i mina svärföräldrars stuga. På nedanstående bild har jag satt taklister runt en uppmurad spis mot ett snedtak. Alla innerhörn i bilden är gjorda med tillsnickrade geringar. Behöver jag nämna att det inte fanns en rät linje att följa. Taket var fjädrande och bestod av plattor som satt fast i smala reglar som var nästan omöjliga att finna. Likadant med gipsväggarna som inte hade något hammarband längst upp. Före jag spikade dit listerna var jag hela tiden tvungen att leta möjliga spikplaceringar och markera positionerna i taket och på väggarna. Ett riktigt mandomsprov men det blev jättebra till slut.


Bild 21

Det finns även vissa knep man kan använda när det gäller att såga till golvsocklar och det kan du läsa om här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

27 kommentarer:

Susanne sa...

Detta inlägg kom som ett brev på posten. Så bra förklarat. Nu ska de sista listerna upp här hemma! :-)
Må väl!

Anonym sa...

ja,ja "SNICKRA" på du,vi andra täljer väl ihop geringarna.

Fru Hvila Ro sa...

Ja, ja "TÄLJ IHOP" du, jag snickrar till geringarna... ;-)

Anonym sa...

Tack för en utmärkt beskrivning av hur man får taklisterna på plats i hörnen. Med denna beskrivning tog jobbet inte lång stund, dock hade vi många funderingar innan vi läst detta om hur vi skulle få till vinkeln. Lycka till med fortsättningen av Ert livsverk.

Anonym sa...

Tusen tack för en jättebra beskrivning över hur man sätter upp taklister! Jag hade inte klarat sätta upp dem utan dig!
Marina

Fru Hvila Ro sa...

Vad kul att så många uppskattar detta inlägg. Jag håller även på att "snickra" ihop ett inlägg om gering av golvsocklar, men den är inte mogen för publicering ännu...
Tack alla!

Anonym sa...

Tack för en mycket bra beskrivning.
Sitter här med min laptop och snickrar samtidigt.
Tackar!!

Frillesås

Fru Hvila Ro sa...

Avancerat! Kniv i den ena handen och tangentbord i den andra ;-)

Anonym sa...

Jadu, det här med geringar är nog snäppet värre än hjärnkirurgi! lika bra att inte ens föröka själv när det finns proffs för det:)

Anonym sa...

Bra blogg!! Men jag får fuska med latexfog.

Herr Hvila Ro sa...

Latexfog? Ok, om man är otålig med att måla över (med plastfärg), men det blir inte bra efter några år. Ett tips är att du provar med linoljekitt så blir det heller inga "hockysargar" i hörnen. Lycka till och tack för din kommentar.

David sa...

Ursäkta språket, men satan i berget vilken bra beskrivning! Pedagogiskt, bra skrivet, utmärkt förklarat och med suveräna bilder.
Nu fick jag inspiration till få till våra taklister!!
TACK!!

Herr Hvila Ro sa...

Vilken höjdarkommentar! Tack David och lycka till med taklisterna.

Anonym sa...

Tack för bra visning

Snickarn!

Thildra sa...

Hej!
Var har du köpt dina taklister?
Letar efter likadana till vårt hus, då vi behöver byta ut några.

MVH
Susanne

Herr Hvila Ro sa...

Hej Thildra! Jag är rätt säker på att det var på Beijer, men nu hittar jag den inte. Det närmaste är en av deras skugglister som då måste modifieras. Arnemarks brukar ha ett bra utbud av lister men inte heller där hittar jag denna. Sorry...

Anonym sa...

Måste fråga, målar du inte dessa lister?. Hur håller de sig vita?

Herr Hvila Ro sa...

Jo, alla taklister målas med samma färg som taket. Eftersom taket senare målades med vit, matt linoljefärg så blev även listerna målade med detta, och de håller sig vita och har inte gulnat.

Anonym sa...

Tack för en jättebra beskrivning. Jag som aldrig har snickrat kommer inte att ge mig på detta moment som mitt första. Har däremot fått bevis för hur snyggt det kan bli.

Matilda sa...

Igår lyckades jag för första gången med att sätta snygga taklister (nåja, något hörn krävde väldigt mycket spackel, men men). Det var iallfall tackvare denna guide!

Ikväll ska taket målas!

Herr Hvila Ro sa...

Bra jobbat, Matilda!

Peter sa...

klockren hjälp, stort tack!!

Yllevylva sa...

Tack för jättefin beskrivning. "Snickra ihop" heter förkroppa på snickarspråk. :-)
Mvh *ord-nörden*

Herr Hvila Ro sa...

Tack själv! Men... Jag tror inte att min beskrivning behöver ändras just nu.

Jigsaw sa...

Fin beskrivning! Precis som Thildra (tidigare kommentar) gjorde 2012 så letar jag efter likadan taklist. Det lutar nu åt att jag får specialbeställa 80 meter från snickeri för närmare 100 kr metern men känslan är ju att detta egentligen är en inte alltför ovanlig list? Ingen som har hittat den? :)

Herr Hvila Ro sa...

Jigsaw, det är bara så olyckligt att nybyggda hus inte ens har några taklister... Efterfrågan saknas och därför tillverkas inte dessa.
Att hitta ett lokalt snickeri med rätta råvaror, maskiner och priser är inte lätt.
Hoppas att det löser sig!

Stefani sa...

Hej!
Jag undrar om det går att köpa lister liknande de som förekommer på många av bilderna. Har inte lyckats hitta den någonstans än. Rak snedtaklist med en enkel vinkel närmast taket.
Mvh Stefani