Övervåning
FörrådKlädkammare
Bottenvåning
Källare
Källare
Övrigt
 
Vårt hus är en salsbyggnad med karolinsk planlösning ... läs mer

söndag, februari 10, 2008

Byggandet av verkstaden

En snickeriverkstad borde jag ha börjat med från första stund. När man renoverar är det lätt att rummet man renoverar aldrig blir klart för att det samtidigt blir till en snickerboa. Nu hade vi ett outnyttjat vagnslider i gaveln på gårdsbyggdnaden på nästan 40 m2. Grusgolv och högt i tak, men bara tunna brädväggar utan isolering.


Kabelgraven för bredband. Ansluter till graven för vatten/kulvert mellan hus och verkstad.

Vi grävde och installerade värmepump för ytjordvärme det första året vi flyttade in och detta skulle även användas för att värma upp verkstaden. En platta med ingjutna golvvärmeslingor kommer att förses med varmvatten genom en isolerad kulvert på 1.20 meters djup.

Vagnslidret grävdes först ut ca en halvmeter och fylldes med granulering och 20 cm isolerskivor. På detta gjöts en tio cm tjock platta armerad med dubbla armeringsmattor (över och under golvvärmeslingorna) för jag ville absolut inte ha några sprickor i plattan. Detta gjordes 2004 och visar fortfarande inte ett tecken på någon spricka.Gjutformen på plats. I hörnet gjordes det en form
för anslutningen av kulvert/avloppsrör.


Från utsidan är stuprör på båda sidor om verkstaden förbundna till ett avloppsrör som leds genom den anslutningsbrunn som gjutits i verkstaden. Avloppsröret mynnar ut i en stenkista på baksidan om verkstaden.


Från utsidan leds regnvattnet genom anslutningsbrunnen.

Golvhålet för anslutningarna är inget jag rekommenderar så här i efterhand. Anslutningen av kulvertslangen skulle ske först året efter (tillsammans med bredbandsinstallationen) så nu blev jag tvungen att tillbringa två veckor i detta "hål" mitt i sommaren för att få till gjutformen. Hålet gjöts sedan för hand före betongbilen kom och fixade resten av golvet. Det kommer sedan att ske en rening/separering av sköljvattnet från verkstaden före det leds in i dagvattenröret.


Anslutningsbrunn där värme/vatten ska kopplas in.

Det är ingjutet dubbla 20 mm golvvärmeslingor "omlott", och dessa ska sedan anslutas till en värmekretsfördelare placerad på väggen vid anslutningsbrunnen. En liggande 95 mm regel ligger på en speciell gummilist på den nya plattan. Reglarna till innerväggarna är sedan spikade i denna. Ytterväggarna lutar ganska rejält (framför allt på baksidan), så isoleringen är 20 till 40 cm tjock, med endast vindpapp på båda sidor.


En av slangarna i hörnet går till huset för bredband/telefoni.
Den andra går mot postlåda/grind för kommande gårdsbelysning.

Ovanpå det nya innertaket är det ett loft som ska "sluka" allt vad byggnadsmaterial heter. 145 mm reglar korsar underliggande 200 mm reglar. Som tak i verkstaden och som golv på loften är det spikat ett 22 mm hyvlat granplank. På loftet har jag installerat en spånsug. Det är dessa slangar (32 mm) som syns i bilden nedan.


El-rör och slangarna för spånsugen är dragna.

I taket gjorde jag två isolerade luckor som båda kan öppnas uppåt. Den ena luckan rymmer en nedfällbar trappstege.


Hålet i taket som rymmer en nedfällbar trappstege.


Trappstegen på plats.


Uppifrån loftet (den ena isolerade luckan är delvis uppfälld).


I det ena hörnet finns det en lucka för sågning/hyvling av längre plank.

För att täcka utrymmet mellan varje grundsten på utsidan så gjorde jag ett antal ramar av trä. Lade sedan dit ett armeringsnät och gjöt tre cm tjocka plattor. Dessa skar jag sedan till med vinkelslipen för att passa in och är sedan nergrävda ca 20 cm.


Gjutna plattor mellan varje grundsten.

När det mesta var färdigbyggt var det dags att tillverka inredningen och dörrarna.

Kvar att göra:
Taket ska målas.

Inga kommentarer: